francúzština

En France,le Comité français de la pharmacopée « Plantes médicinales et huiles essentielles »de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a rapportéque les alcaloïdes comme la berbérine pouvaientaugmenter les contractions utérines2. La DGCCRF précise dansl’arrêté du 24 juin 20143,ci-après dénommé « arrêté Plantes »,que les alcaloïdes isoquinoléiques(berbérine et palmatine) sont des substances à surveiller pour Phellodendron amurenseRupr. et que «l’étiquetage doit comporter un avertissement déconseillant l'emploi aux femmes enceintes.»Aucune teneur limite en alcaloïdes isoquinoléiques n’est cependantproposée pourles compléments alimentaires à base de plantes oupréparations de plantes contenant de la berbérine. Par ailleurs, des compléments alimentaires contenant de la berbérine, définie comme substance, sont présents sur le marché. Dans ce contexte, la DGCCRF sollicite l’avis de l’Anses concernant les conditions d’emploi les plus à même de garantir la sécurité d’emploi des compléments alimentaires à base de plantes oupréparations de plantes contenant de la berbérine.

slovenčina

Vo Francúzsku informoval Výbor pre liečivé rastliny a éterické oleje z Francúzskeho liekopisu Národnej agentúry pre bezpečnosť liekov a zdravotníckych výrobkov (ANSM), že alkaloidy ako berberín môžu zvýšiť kontrakcie maternice2. DGCCRF v objednávke z 24. júna 20143, ďalej len „objednávka rastlín“, špecifikuje, že izochinolické alkaloidy (berberín a palmatín) sú látky, ktoré sa majú monitorovať na Phellodendron amurenseRupr. a že „označenie musí obsahovať varovanie pred používaním tehotných žien.“ Pre bylinné potravinové doplnky alebo bylinné prípravky obsahujúce berberín sa však pre izochinolické alkaloidy nenavrhuje nijaké obmedzenie. Na trhu sú navyše zastúpené doplnky výživy obsahujúce berberín, ktorý je definovaný ako látka.V tejto súvislosti žiada DGCCRF stanovisko ANSES k podmienkam používania, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou zaručia bezpečnosť používania potravinových doplnkov vyrobených z rastlín alebo rastlinných prípravkov obsahujúcich berberín.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)